Πρόγραμμα Χρήσης My Business 1 My Business 2 My Business 3 My Business 4
Εθνικές κλήσεις προς κινητά 100’ 300’ 500’ 1000’
Εθνικές κλήσεις προς σταθερά 1500’ 1500’ 1500’
Ενδοεταιρικές κλήσεις Απεριόριστες Δωρεάν
SMS προς εθνικά κινητά
Mobile Internet στο κινητό 200MB 400MB 600MB