Πρόγραμμα Χρήσης

My Business RED 1

My Business RED 2

My Business RED 3

My Business RED 4

Εθνικές κλήσεις προς κινητά

1500’

3000’

5000’

10000’

Εθνικές κλήσεις προς σταθερά

1500’

1500’

1500’

Ενδοεταιρικές κλήσεις

Απεριόριστες Δωρεάν

Διεθνείς κλήσεις

100’ προς σταθερά &

30’ προς κινητά

200’ προς σταθερά &

60’ προς κινητά

400’ προς σταθερά &

120’ προς κινητά

500’ προς σταθερά &

100’ προς κινητά

SMS προς εθνικά κινητά

1500

1500

1500

1500

Mobile Internet στο κινητό

2GB

5GB

8GB

12GB