Πρόγραμμα Χρήσης 2GB 5GB 10GB 20GB
  • Τα επιπρόσθετα πακέτα internet συνδυάζονται με όλα τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας
  • Μπορούν να καταναλωθούν και στο εξωτερικό εφόσον είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία Vodafone Πας Παντού.
  • Δίνεται η δυνατότητα χρήσης μέσω δεύτερης κάρτας sim με την υπηρεσία Internet 4 Sharing με επιπλέον πάγιο 1€