Πρόγραμμα Χρήσης VF One Net Office ADSL VF One Net Office VDSL 30 VF One Net Office VDSL 50 VF One Net Office Fiber 100 VF One Net Office Fiber 200
Προς εθνικά σταθερά Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Προς εθνικά κινητά 400’ 400’ 400’ 400’ 400’
Internet 24 mbps 30 mbps 50 mbps 100 mbps 200 mbps
Τέλη Ενεργοποίησης ΔΩΡΕΑΝ
Router ΔΩΡΕΑΝ