Σταθερή Τηλεφωνία

Κινητή Τηλεφωνία

Ηλεκτρική Ενέργεια

SLVnet

  Εθνάρχου Μακαρίου 36, Περιστέρι

 2106614410

  info@slvnet.gr

 

Αποκλειστικός εμπορικός συνεργάτης
Vodafone.